Jak działa system Press On Demand

  • W momencie zamknięcia numeru, zwykle w nocy czasu miejscowego, wydawca danego tytułu przesyła cyfrową wersję swojej gazety do Internetowego Centrum Operacyjnego Licencjodawcy systemu Press On Demand (ICO)
  • ICO przystosowuje pliki do wymogów technicznych systemu Press On Demand i udostępnia je poprzez Internet odbiorcom na całym świecie
  • Od tej chwili gazeta jest dostępna do odczytu online lub do druku
  • Kwestie praw autorskich i praw do dystrybucji regulują umowy podpisane przez Licencjodawcę systemu Press On Demand ze wszystkimi wydawcami tytułów dostępnych w ofercie systemu